• وبلاگ : گام آخر...
 • يادداشت : موضوع مسخره‏اي به عنوان رابطه با آمريكا
 • نظرات : 1 خصوصي ، 7 عمومي
 • تسبیح دیجیتال

  نام:
  ايميل:
  سايت:
     
  متن پيام :
  حداکثر 2000 حرف
  كد امنيتي:
    
    
   
  چت روم
  + محمد حسن غلامعليان 

  شهدا وجانبازان ديروز وامروز

  بسمه رب الشهدا

  درود به شرف دليراني چون تو باد که با ايثار واز خود گذشتگي اجازه ندادي تا متجاوزين ديروز وبرادران امروز کنار زاينده رود لب کارون بخوانند . چشمها وپاهايت را به خداوند شهيدان هديه نمودي واز تماميت ارضي ميهن اسلاميت دفاعي جانانه کردي وامروز به درجه جانبازي نائل آمدي . مردانگي تو وهمرزمانت هشت سال طول کشيد تا دشمن از بيخ تادندان مسلح را از سرزمين پاک ومقدس ايران اسلامي بيرون کند .آفرين برغيرت و مردانگي وايثارت .درود بر شرف مادرت که به تو چنين شير پاکي داد . سلام وبوسه برجبين پدرت شير مرد ايران زمين که تورا چنين پروراند .

  همسنگرانت را شهيد خواندند وتورا جانباز تا هميشه برتارک تاريخ مام ميهن بدرخشيد . اما اينک به کساني لقب اسطوره اي شهيد وجانباز ميدهند که درهمان کشوري که 8سال انواع واقسام سلاحها را برسر ما آزمايش کردند به زيارت وسياحت ميروند و مورد تهاجم همان نامردم قرار ميگيرند اينهايي که براي زيارت يا بهتر بگويم سيروسفر وآوردن سوغات براي عزيزانشان کشته يامجروح مي شوند . به کسي لقب جانباز ميدهند که در يک بازي فوتبال توسط يک تماشاگرنما دچار سانحه مي شود .عزيزم سئوالي دارم ، اگر هواپيمايي که در ايام نوروز رييس تشخيص مصلحت نظام وهمراهانش را به خاک دشمن هشصد ساله ميبرد و خداي ناخواسته اتفاقي برايشان مي افتاد دولتمردان وکرسي نشينان چه القابي براي آنها تدارک ميديدند ؟ راستي برادر ميداني جانبازان دارويشان را بايد از بازار آزاد تهيه کنند تا بيشتر بمانند وبيشتر زجر بکشند، سخن کوتاه که اگر دردي را که درون سينه دارم وآزارم ميدهد بخواهم بگويم مثنوي هشتصد تن خواهد شد ونيک ميدانم که فرياد رسي نيست .

  محمد حسن غلامعليان

  + محمد حسن غلامعليان 

  بنام خدا

  باسلام

  « تحريم بنزين کودنيست »

  امريکا چندي است که بر طبل تحريم هاي جديد عليه ايران اسلامي ميکوبد واين بار تحريم بنزين را در دستور کار خود قرار داده است .

  حماقت امريکا واياديش در اين است که هنوز نفهميده اند با ملتي روبرو هستند که شهادت براي اکثريت آنان شهد شيرين است واين اکثريت تن به هيچ ذلتي نخواهد داد .

  شواهد بر اين است که رايزنيهاي انجام گرفته امريکا با روسيه وچين به شکست امريکا منتهي شده و کشورهاي مذکور حاضر به از دست دادن منافعشان نيستند وهمچنان به عقد قرارداد با ايران تمايل داشته ودارند .

  حال کودني امريکا در اين است که با اين سازمانهاي عريض وطويل خود هنوز نفهميده که با تحريم بنزين وتحريمهاي سنگين تر ممکن است چند روزي ملت ايران را تحت فشار بگذارند اما در نهايت اين ملت ايران است که برنده اين جريان خواهد بود . امريکا بايد دست از حماقت و دشمني با ايران وحمايت از اسراييل بردارد وفريب کساني را که در اروپا وامريکا نشسته اند يا در ايران هستند وهرروز وعده سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي ايران را ميدهند نخورد و با مردم ايران اسلامي صادق باشد ومبناي گفتمان براساس ارباب ورعيتي نباشد .

  محمد حسن غلامعليان

  3/6 1388شمسي

  + محمد حسن غلامعليان 

  « سرداري که چهره اش درهم است »

  بنام خدا

  باسلام

  اينروزها هرگاه سردار دکتر محسن رضايي را در محفلي مي بينم چهره اي ملول ومتفکر است که انسان را به کنکاش وا ميدارد تا بداند اين فرمانده سرسخت دوران دفاع مقدس وسياسي بعد از جنگ به ظاهر تمام شده به چه ميا نديشد وچه کسي يا کساني خلوت روحاني وي را برهم زده اند .

  براي کسانيکه سردار را مي شناسند جاي سئوال است که چرا چنين مبهم به آينده مينگرد ، او مرد روزهاي سخت بوده وهست وشايد امروز به دلجويي نياز دارد که برهمگان فرض است تا وي را از اين حالت درآورده ويادآور شوند که او همان سردار دوران دفاع مقدس بوده وخواهند ماند .

  باديدن نگاه غم آلودت وسکوت بي انتهايت رنج ميبرم وچشمانم که ديگر ناي گريستن را ندارد ميسوزد و بغض گلويم را ميفشارد وغمي سنگين بردلم مي نشيند ، بچه هاي جنگ تمام دردها ي جسمي وروحي را تحمل ميکنند و لبخند حاکي از رضايت ميزنند .

  تمنا ميکنم بخند دلاور ، فراموش کن تا بغضم سر واکند وچشمانم نمناک شود .

  محمد حسن غلامعليان

  28/5/1388 شمسي

  + محمد حسن غلامعليان 

  « ملت ايران نياز به قيم ندارد »

  بنام خدا

  باسلام

  بيش از ششصد هزار شهيد ومجروح نداديم تا امروز ارازل واوباش وجيره خواران شرق وغرب برايمان تصميم بگيرند ، اگر آزادي به معناي بي بند وباري ، رشوه خواري ، خيانت در امانت ، رانت خواري ، فساد مالي ، استعمار، استثمار، واشراف زادگان را طالب بوديم که تمام اين مزايا در دوران حکومت ستم شاهي برقرار بود وديگر نيازي به انقلاب نبود .

  عقب نشيني تدريجي وبه دست آوردن دل خادمان ديروز وخاطيان امروز نه به صلاح نظام است ونه به صلاح مردم هميشه درصحنه .

  اعتقاد راسخ دارم که اگر يکبار ديگر انتخابات رياست جمهوري برگزار شود گزينه اکثريت مردم همان بوده که هست ولي آنچه مهم است تسليم دربرابر خواسته هاي غير قانوني کسانيست که قانون را فقط اگر به صلاحشان باشد قبول دارند ولا غير .

  دولت نهم شجاعانه در برابر تمام ابرزور گويان ايستاد واين ايستادگي باعث عقب نشيني شرق وغرب گرديد .

  هنگامي که عده اي ازمليتهاي مختلف به سفارتخانه هاي ايران هجوم مي برند وديپلماتها وکارکنان ايراني را مورد ضرب وشتم قرار ميدهند اتحاديه اروپا وامريکا خفه ميشوند ولي هنگامي که نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران کساني را که مخل نظم وآرامش مردم شده اند را دستگير ميکنند صدايشان در ميايد وزوزه ميکشند وبيانيه عليه جمهوري اسلامي ايران صادر ميکنند . اينها طي سي سال گذشته بارها اين سناريوها را امتحان کرده اند وهر بار ناکام مانده اند ودر برابر ملتهاي خود حرفي جزء معذرت خواهي نداشته اند آنها به احزاب مخالف خود وروزنامه ها ومردم سعي کرده اند اشتباهاتشان را به اطلاعات غلط که به آنها رسيده توجيح کنند وبا طراحي مکري ديگر اذهان عمومي کشورشان را به آن نقطه هدايت کنند که نمونه بارز آن اعمال ننگين بوش در لشگرکشيها به افغانستان وعراق وادعاهاي واهي عليه ايران درزمينه هاي مختلف و افتضاحات ببار آمده توسط کا رگزاران جزيره انگليس طي مدتي کوتاه وهزاران تخلف ديگر در امور کشورهاي مستقل بوده اينها اگر مغز خر يا شير خر هم خورده باشند بايد نفهمي را کنار بگذارند وبدانند ايران ايران است وملت شجاع واز جان گذشته ايران هر گونه دخالت کشورها را در امور داخلي خود نمي پذيرد و هر کشوري وهر مقامي چه دانسته وچه ندانسته چه از سر دلسوزي وچه از سر نفهمي به مسئولين ومردم ايران اسلامي کلامي نادرست به کار برده اند بايد عذر خواهي کنند .

  خواستم از آن کامنت هاي پست گونه ام که خيلي دلم برايشان تنگ شده ، برايتان بگذارم . اما ديدم نه حالش هست و نه وقتش و نه حرفش ! اما فقط اين را بگويم که شايد اين طورها هم که شما مي گوييد اين موضوع مسخره نباشد .
  موفق باشيد .
  يا علي ...
  پاسخ

  پس مطلب رو نخوندي... مي دونم كه طولاني بود... علي يارت